Komfortfokozatok

A wikipédia szerint a komfortfokozatok leírása:

Típus Leírás
Összkomfortos Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű
lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany-
és vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és
központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etázsfűtéssel)
rendelkezik.
Komfortos Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű
lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel,
melegvízellátással és egyedi fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy
olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával) rendelkezik.
Félkomfortos Az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg,
de legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és
főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel és
közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással), valamint
egyedi fűtési móddal rendelkezik.
Komfort nélküli Az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel
meg, de legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és
főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) használatával
és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége
biztosított.
Szükséglakás Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható olyan helyiség
(helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek)
alapterülete a 6 m2-t meghaladja, külső határoló fala legalább 12 cm
vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal, ablaka
vagy üvegezett ajtaja van, továbbá fűthető és WC (árnyékszék)
használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.
Félszoba Félszoba a lakás 6 m2-nél nagyobb, de 12 m2-t meg nem haladó hasznos
alapterületű fűthető és melegpadlós olyan lakóhelyisége, amelynek
közvetlen természetes megvilágítása és szellőzése van.
Garzonlakás Az egyszobás, legfeljebb 40 m2 alapterületű főzőfülkével, WC-vel és mosdó- vagy zuhanyzóhelyiséggel ellátott lakás.

Megjegyzés: A Duplakomfortos és Luxus komfortfokozatú lakások az Összkomfortos komfortfokozatba esnek.

Források

  • 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
  • 4. számú melléklet a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez
  • Fogalomjegyzék az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez
Legutóbb feltöltött, vagy módosított hirdetéseink